Korizmena duhovna obnova u misiji Zürich

Sakramenat pomirenja, euharistije i bolesničko pomazanje

Ovogodišnja korizmena duhovna obnova, koju je predvodio prof. dr. fra Ivan Karlić iz Zagreba, za temu je imala tri sakramenta: sakrament pomirenja, euharistiju i bolesničko pomazanje.
Kroz tri dana predvoditelj je govorio o svakom od ovih sakramenata i uz povijesni prikaz nastojao nam iznijeti crkveni stav i učenje. Vjernici su se dobro odazvali na ovu obnovu i dojam je da ih je istinski zanimalo što će predvoditelj reći o ovim temama.

Nakon nagovora pružena je mogućnost i za kratku diskusiju, odnosno postavljanje pitanja. I po tome se vidjelo koliko nam još treba informiranosti, odnosno znanja o kršćanskim sakramentima.

U završnoj homiliji održanoj na misi 1. korizmene nedjelje predvoditelj je još pojasnio i smisao korizme, korizmenog odricanja, na koje se prečesto stavlja naglasak i u medijima i na portalima, te jasno rekao kako odricanje nema smisla samo u sebi. Naša žrtva ima smisla samo ako je usmjerena prema drugome, potrebnome. Ono čega sam se odrekao ne pripada više meni. Nije kršćanski smisao odricanja da se nečega odrečem danas kako bih to sutra opet nadoknadio!

HKM Zürich - duhovna obnova - fra Ivan Karlić

Sakrament pomirenja, euharistije i bolesničkog pomazanja - izvorni tekst u pdf-dokumentu