Raspored vjeronauka i proba pjevanja za mali zbor

U subotu, 28.10.2017. krećemo ponovno za vjeronaukom za prvopričesnike i krizmanike prema rasporedu.

Proba za mali zbor je u 10.15 sati.