Raspored vjeronauka za krizmanike

U subotu, 28.04.2018. i 05.05.2018. nema vjeronauka za krizmanike zbog školskih praznika. Sa vjeronaukom krećemo ponovno u subotu, 12.05.2018.