Misijska Vijeća

Na području cijele naše Misije izabrana su Misijska vijeća za svaku podružnicu. 

Misijsko pastoralno vijeće je radno tijelo sastavljeno od dušobrižnika i vjernika Misije, a svrha mu je pružanje pomoći za unapređivanje pastoralne djelatnosti i kvalitetnijeg vjerskog života u Misiji. Vijeće ima savjetodavni glas i ravna se prema propisima općeg prava katoličke Crkve, biskupijskim propisima i svojim statutima. 

Ishod izbora donosimo prema podružnicama za koje su birana Misijska vijeća.

Podružnica Grad Zürich: Vijeće broji 13 članova.
Glasove su dobili: Jandrija Bačić, Mato Baran, Katarina Brekalo, Drago Ćuk, Mate Dedić, Predrag Filipović, Katica Lovričić, Marko Mišić, Veselko Mišić, Stjepan Nikolić, Fabijan Papić, Mirko Šišić i Miroslav Topčić.
Predsjednik vijeća je Fabijan Papić a zastupnica u mjesnoj župi je Katica Lovričić.

Podružnica Affoltern am Albis: Vijeće broji 5 članova.
Tvore ga: Svjetlana Bilić, Božo Filipović, Ante Kutleša, Dominka Marković i Željko Mišković.
Predsjednik vijeća je Božo Filipović a zastupnik u mjesnoj župi je Ante Kutleša.

Podružnica Bülach: Vijeće broji 5 članova: Branka Mršić, Tereza Mršić, Jozo Petrušić, Mate Sesar i Stipo Vukoje.
Predsjednik vijeća i zastupnik u mjesnoj župi je Stipe Vukoje.

Podružnica Dietikon: Vijeće broji 9 članova i to su: Silvestar Batinić, Frano Božić, Zora Božić, Anto Grgić, Anto Grgić, Julijan Iveljić, Davor Kuprešak, Jelica Lovrinović, Franjo Rajić i Željko Zubonja.
Predsjednik vijeća i zastupnik u mjesnoj župi je Davor Kuprešak.

Podružnica Glarus: Vjeće broji 3 članova a izabrani su: Anto Andrić, Anton Ikić, i Mato Knežević.
Predsjednik vijeća i zastupnik u mjesnoj župi je Anton Ikić.

Podružnica Horgen: Vijeće broji 8 članova a izabrani su: Jozo Akrap, Josip Dukić, Mario Dukić, Mate Grubišić, Bruno Krce, Luka Mastelić, Ivan Mikulić i Mladen Odrljin.
Predsjednik vijeća je Mate Grubišić, a zastupnik u mjesnoj župi je Mladen Ordljin.

Podružnica Männedorf: Vijeće broji 3 člana i to su: Štefica Dukić, Josip Galić i Vlado Levačić.
Predsjednik vijeća je Josip Galić, a zastupnik u mjesnoj župi je Vlado Levačić.

Podružnica Uster: Vijeće broji 3 člana a izabrani su: Slavko Bajo, Stjepan Lovrić i Darinka Ružić.
Predsjednik vijeća je Slavko Bajo, a zastupnica u mjesnoj župi je Darinka Ružić.

Podružnica Wald: Vijeće ima 4 članova. Izabrani su: Marko Diljak, Slavko Jurić, Žarko Jurić i Roland Ravlija.
Predsjednik vijeća je Marko Diljak, a zastupnik u mjesnoj župi je Roland Ravlija.

Podružnica Winterthur: Izabrano vijeće broji 8 članova a to su: Marko Babić, Drago Balta, Radoslav Grgić, Siniša Knezić, Niko Kozina, Zdravko Mandić, Mijo Šapina i Ivo Tomić.
Predsjednik vijeća je Siniša Knežić, a zastupnik u mjesnoj župi je Mijo Šapina.

Odbor Misijskog vijeća HKM Zürich sastoji se od 14 članova izaslanika iz svih podružnica naše Misije. Ovaj je odbor krovno tijelo Misijskih vijeća. Njegova je zadaća koordiniranje rada podružnica kao i bolji protok informacija na području cijele Misije. Sve su zajedničke vrijednosti u Misiji predmet rada ovog tijela. 

Izaslanici su: iz grada Züricha 3 članova: Jandrija Bačić, Mate Dedić i Fabijan Papić; iz Dietikona 2 člana: Davor Kuprešak i Julijan Iveljić; iz Winterthura 2 člana: Siniša Knežić i Marko Babić; a iz svih drugih podružnica po jedan izaslanik: iz Horgena: Mate Grubišić; iz Affolterna am Albis; Božo Filipović; iz Bülacha: Stipo Vukoje; iz Ustera: Darinka Ružić; iz Walda: Slavko Jurić; iz Glarusa: Anton Ikić i iz Männedorfa: Josip Galić. 

Za Predsjednika Glavnog Odbora MV izabran je gospodin Mate Dedić, a za njegovog zamjenika gospodin Fabijan Papić.

Jednoglasno je usvojen Pravilnik ili Statut Misijskog vijeća.